سلام دنیا!

سلام دنیا! این ابتدایی ترین نوشته ای است که وردپرس آن را می نویسد. شاید اینطور بگوییم بهتر است که ابتدایی ترین جمله ای است که آدم هنگامی که پای روی زمین نهاد گفت. اصلا فلسفه این جمله هم باز می گردد به وجود اولین انسان و تلاش او برای گفتن اولین جملاتش در زندگی […]